Tłumaczenia zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

W celu zawarcia małżeństwa za granicą, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa No Impediment to Marriage Certificate. Dokument wydany w Wielkiej Brytanii często zawiera Apostille, czyli poświadczenie autentyczności dokumentu (przed dostarczeniem dokumentu do urzędu warto sprawdzić czy Apostille jest wymagane).

Koszt tłumaczenia No Impediment to Marriage Certificate to £20 lub £25 jeśli dokument zawiera Apostille, a standardowy czas realizacji to 2 dni robocze. W urzędzie należy przedstawić oryginalny dokument wraz z oryginałem tłumaczenia ( a nie jego wydrukiem), dlatego tłumaczenie jest wysyłane do klienta pocztą. Tłumaczenie oraz oryginał dokumentu nie są ze sobą złączone.