Tłumaczenia świadectw szkolnych i maturalnych

Koszt tłumaczenia świadectw szkolnych zależy od rodzaju świadectwa i zazwyczaj wynosi £20. Koszt tłumaczenia świadectwa maturalnego starego typu (4 strony) to £30. CZas realizacji zlecenia wynosi 2-3 dni robocze.

Tłumacz nie ma prawa zmieniać ocen zawartych na polskim świadectwie na system brytyjski. Może tego dokonać jedynie instytucje do uznawalności wykształcenia: NARIC w UK oraz BUWiM w Polsce. Oceny zostają przetłumaczone na język angielski lecz pozostają w polskim systemie.