Tłumaczenia suplementów dyplomów

Od lipca 2005 absolwenci studiów otrzymują suplement dyplomu, który ma za zadanie dostarczyć informacji na temat dyplomu, poziomu wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach oraz o uprawnieniach posiadacza. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, pewne informacje zawarte w suplemencie, np nazwa uczelni, uzyskany tytuł oraz wynik studiów, muszą być pozostawione w tłumaczeniu w oryginalnym brzmieniu.

Koszt tłumaczenia suplementu dyplomu wynosi od £70 do £120 i zależy od długości dokumentu. W przypadku jednoczesnego tłumaczenia suplementu dyplomu oraz dyplomu, lub innych szkolnych świadectw, koszty tłumaczenia nie sumują się ponieważ oferujemy zniżki za tłumaczenie większej ilości dokumentów.