Tłumaczenia kart przebiegu studiów

Koszt tłumaczenia karty przebiegu studiów lub wykazu ocen zależy od długości dokumentu i może wynosić już £50. Polskie oceny pozostają wpisane w polskiej skali ocen, ponieważ tłumacz nie ma prawa zmieniać polskich ocen na system brytyjski lub vice versa. Uprawnienia te posiadają odpowiednie instytucje do uznawalności wykształcenia (NARIC w UK oraz BUWiM w Polsce).

Uczelnie brytyjskie chętnie przyjmują tłumaczenia dyplomów, suplementów lub indeksów dostarczone droga elektroniczną, skraca to więc czas oczekiwania na tłumaczenie od tłumacza. Oryginał tłumaczenia wysyłamy pocztą natomiast skan tłumaczenia mailem, który można natychmiast przesłać na uczelnię.