Tłumaczenia dyplomów ukończenia studiów

Koszt tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów wynosi £20 a standardowy czas realizacji 3 dni robocze. Tłumacz nie ma prawa zmieniać polskich ocen wpisanych na dyplomie na system brytyjski lub vice versa, uprawnienia te posiadają jedynie odpowiednie instytucje do uznawalności wykształcenia (NARIC w UK oraz BUWiM w Polsce). Oceny na dyplomie są przetłumaczone na drugi język, jednak pozostają w tym samym systemie co oryginał.

W przypadku jednoczesnego tłumaczenia suplementu do dyplomu, indeksu lub wykazu ocen, udzielamy zniżki i koszt tłumaczenia wszystkich dokumentów jest niższy niż przy osobnym tłumaczeniu tych dokumentów.

Uczelnie brytyjskie chętnie przyjmują tłumaczenia dyplomów, suplementów lub indeksów dostarczone droga elektroniczną, skraca to więc czas oczekiwania na tłumaczenie od tłumacza. Oryginał tłumaczenia wysyłamy pocztą natomiast skan tłumaczenia mailem, który można natychmiast przesłać na uczelnię.